In activitatea didactica si stiintifica pe care o desfasuram echipa noastra a publicat numeroase carti, studii si articole in reviste de specialitate.

Dna. Avocat Dr. Lamya-Diana HĂRĂTĂU a publicat atât articole de specialitate în reviste de prestigiu interne și internaționale (Revista de Drept penal, Revista Dreptul, LESIJ), cât și lucrări în domeniu în lb română și engleză în calitate de coautor dintre care enumerăm:
1. The independence of justice – rule of a fair trial, în Proceedings-ul Conferinței ”Challenges of the Knowledge Society”, 2009;
2. Marital rape – incrimination or not, în Proceedings-ul Conferinței ”Challenges of the Knowledge Society”, 2009;
3. Reflecții privind infracțiunea prevazută de art.5 din legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, Revista Dreptul nr. 9/2009;
4. Scoaterea de droguri din țară. Unitate sau pluralitate de infracțiuni?, Revista de drept penal, nr. 2/2010;
5. Îndreptar de urmărire penală, în colectiv, Ed. Universul Juridic, 2010;
6. General principles guiding the incriminating activity of the european legislature, revista Lesij nr.2/2011
7. Scuza provocării între istorie şi actualitate, Revista de Drept penal, nr. 3/2012;
8. Full effectivness of European Union’s policies, revista Lesij.Js XX, nr. 2/2013;
9. Reflections on the application of the fine institution that accompanies imprisonment, publicat în în ISI Web of Science – Thomson Reuters – Volumul Conferinței internaționale (ISI Proceedings) Noua legislație penală–etapă importantă în dezvoltarea dreptului român, 2014;
10. Aspecte comparative între instituția legitimei apărări neimputabile și scuza provocării, Revista de drept penal, nr. 1/2014;
11. Administrative offence versus criminal offence in European Union law, revista Lesij.Js.XXI, nr.1/2014;
12. Foundations of European criminal law, în colectiv, ed. Ch. Beck, 2014.
13. Noul Cod penal. Note. Corelatii. Explicații, în colectiv, editura Ch. Beck, 2014;
14. Culegere de teste grilă-drept penal partea generală, în colectiv, editura Hamangiu, 2014;
15. Curs de Drept Contravențional – manual adresat studenților la forma de învățămând la distanță, 2014, 2015;
16. Culegere de teste grilă-drept penal partea generală, în colectiv, editura Hamangiu, 2015.

Dl. prof. Univ. Dr. Traian DIMA a publicat numeroase lucrări consacrate problematicii drogurilor ilicite, lucrări de referință în această materie.
Cea mai consacrată dintre aceste lucrări este ”Droguri ilicite (Legea nr. 143/2000, jurisprudență și comentarii)” publicată la editura Universul Juridic în anul 2010.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE DE PROF. TRAIAN DIMA ÎN PERIOADA 1980 – 2015
1. Traficul de stupefiante, teză de doctorat, 1980;
2. Măsura de siguranțăa obligării la tratament medical în cazul toxicomanilor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală, Revista Română de Drept, nr.3/1971, în colaborare cu prof. univ. A. Dincu;
3. Infracțiunea de trafic de stupefiante și reglementarea actualăa regimului produselor și substanțelor stupefiante, Revista Românăde Drept, nr.5/1972;
4. Criterii de delimitare dintre forma agravată a infracțiunii de lovire sau alte violențe și infracțiunea de vătămare corporală, Revista Română de Drept, nr.6/1973;
5. Delimitarea tentativei de infracțiunea consumată de tâlhărie, Revista Română de Drept, nr.11/1973;
6. Subiectul activ al formei agravate a infracțiunii de nerespectare a regimului materiilor explozive prevăzutăde art. 280 alin. 2 din Codul penal, Revista Dreptul, nr.5/2000;
7. Unele considerații asupra stupefiantelor. Infracțiuni la regimul substanțelor și produselor stupefiante, Editura Ministerului de Interne, București, 1973 (în colaborare cu I. Voicu);
8. Culegere de cauze comentate, Editura Ministerului de Interne, București, 1975;
9. Investigația acoperită. Partea generală, Editura Ministerului de Interne, București, 1994;
10. Investigația acoperită. Partea specială, Editura Ministerului de Interne, 1 București, 1996;
11. Implicarea filajului poliției române în supravegherea traficului ilicit de stupefiante pe teritoriul național, Editura Ministerului de Interne, Bucure ști, 1995;
12. Manual de filaj, vol. I, Editura Ministerului de Interne, București, 1997 (încolaborare cu I. Niculescu);
13. Manual de filaj, vol. II, Editura Ministerului de Interne, București, 1997 (în colaborare cu I. Niculescu);
14. Curs de drept penal. Partea generală, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 2001;
15. Curs de drept penal. Partea generală, vol. II, Editura Lumina Lex, București, 2001;
16. Dacă subiectul activ al unei infracțiuni poate fiși subiect pasiv al acesteia, cu referire specială la infracțiunile de producere, consumși trafic de droguri, RevistaDreptul, nr.1/2002;
17. Traficul și consumul ilicit de stupefiante, Editura Lumina Lex, Bucure ști, 2001;
18. Considerații asupra Legii nr. 143/2002 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Revista Dreptul, nr.7/2002;
19. Consumul ilicit de droguri, infracțiune sau contravenție, Revista de Drept Penal, nr. 3/2002;
20. Infracţiuni contra sănătăţii publice prevăzute în legi extrapenale cu referire la droguri. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
21. Dreptul penal. Curs selectiv pentru licență, Editura Lumina Lex, București, 2002 (în colaborare cu prof.univ.dr. V. Dobrinoiu);
22. Implicațiile apariţiei Legii nr. 143/2002 privind combaterea traficului și consumului de droguri asupra măsurilor de siguranță de natură medicală prevăzute în Codul penal, Revista Dreptul, nr. 1/2003;
23. Drept penal. Teste grilă, Editura Lumina Lex, București, 2003 (în colaborare cu M. Dobrinoiu);
24. Precursorii și traficul ilicit de droguri, Revista de Drept Penal, nr. 1/2003 (în colaborare cu C.Naghi);
25. Din nou despre cannabisul românesc, este drog sau plantă industrială, Revista Dreptul, nr. 5/2003;
26. Instituția legitimei apărări, dupămodificarea suferită prin Legea nr. 169/2003, Revista Dreptul, nr. 7/2003 (în colaborare cu C.Naghi);
27. Drept penal. Partea generală, curs pentru învățământul la distanță, Editura Cartea Universitară, București, 2004 (în colaborare cu M. Hotca);
28. Drept penal. Partea generală. Infracțiunea, Editura Lumina Lex, București, 2004;
29. Din nou despre consumul de droguri, Revista de Drept Penal, nr. 4/2004;
30. Drept penal. Partea generală. Răspunderea penală, Editura Lumina Lex, București, 2005;
31. Droguri. Noi reglementări, Revista de Drept Penal, nr. 2/2005;
32. Droguri. Deținere. Consum, Revista de Drept Penal, nr. 4/2005;
33. Flagelul drogurilor. Preocupări actuale, Revista de Drept Penal, nr.3/2006 (colaborare cu I.Vrâncean);
34. Noul regim juridic al drogurilor și precursorilor, Revista de Drept Penal,nr. 1/2007 (colaborare cu M.Hotca);
35. Consumul și traficul ilicit de droguri în închisorile din România, Revista Dreptul, nr. 2/2007 (colaborare cu M.Hotca și T. McCann);
36. Drept penal. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2007;
37. Drept penal. Teste, Editura Hamangiu, București, 2007 (în colaborare cu M. Dobrinoiu);
38. Drept penal. Curs pentru licență, Editura Hamangiu, București, 2007 (în colaborare cu prof.univ.dr. I. Neagu, prof.univ.dr. V. Dobrinoiu, lect.univ. M. Damaschin, asist.univ. M. Dobrinoiu);
39. Aspecte de practică judiciară şi de drept penal comparat referitoare la deţinerea de droguri pentru consum propriu. Traian Dima, Mihai Hotca, Teodor McCann. Revista Dreptul nr. 10/2007;
40. Marea alianță română antidrog; Traian Dima, Mihai Hotca, Teodor Bogdan McCann, RDP nr. 3/2007;
41. Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art.16 din legea nr. 143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Traian Dima, Alina Gabriela Păun. Revista Dreptul nr. 2/2008;
42. Noua reglementare a regimului juridic al precursorilor de droguri în România, consecinţă a aderării la Uniunea Europeană. Traian Dima, Mihai Hotca, Teodor McCann. Revista Dreptul nr. 3/2008;
43. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri în România. Traian Dima şi colaboratorii. Ed. Hamangiu, 2008, două volume, 532 pagini.
44. Incriminarea deținerii de droguri pentru consumul propriu spre o interdicție fără sancțiune penală. Revista Dreptul nr. 1/2009;
45. Reglementări juridice internaționale și naționale cu privire la canabis. Revista Dreptul nr. 3/2009;
46. Reflecții privind infracțiunea prevăzută în art. 5 din Legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri; în colaborare cu Lamya-Diana Al-Kawadri. Revista Dreptul nr. 9/2009;
47. Scoaterea de droguri din țară și traficul de droguri, unitate sau pluralitate de infracțiuni; în colaborare cu Lamya-Diana Al-Kawadri. Revista de drept penal nr. 3/2010;
48.Observații în legătură cu aplicarea în practica judiciară a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri; în colaborare cu Lamya-Diana Al-Kawadri. LESIJ nr. XVII, vol. 1/2010;
49. Droguri ilicite, în colaborare cu Alina Gabriela Păun, 521 pag, Ed. Universul juridic, București, 2011;
50. Considerații asupra unor puncte de vedere din doctrină și practica judiciară privind art. 2 din Legea nr. 143/2000. Revista de drept penal nr. 3/2012;
51. Noul cod penal comentat, vol I partea generală, coautor, Ed. Universul juridic, București, 2012; lucrare distinsă de Uniunea Juriștilor din România cu premiul ”Vintilă Dongoroz”.
52.Reflections on the application of the fine institution that accompanies imprisonment, în Volumul Conferinței internaționale (ISI Proceedings) Noua legislație penală–etapă importantă în dezvoltarea dreptului român, 2014
53. Curs de Drept penal partea generală, în conformitate cu prevederile Noului cod penal în vigoare la 01.02.2014, Ed. Hamangiu, 2014;
54. Culegere de teste grilă-drept penal partea generală, în colaborare, Ed. Hamangiu, 2014;
55. Curs de Drept penal partea generală, în conformitate cu prevederile Noului cod penal în vigoare la 01.02.2014, Ed. Hamangiu, 2015;
56. Culegere de teste grilă-drept penal partea generală, în colaborare, Ed. Hamangiu, 2015.